SMART Recovery Norge logo

SMART RECOVERY NORGE


SMART Recovery er en selvhjelpsorganisasjon for mennesker med rusproblemer og avhengighetsproblemer. Vi driver mer enn 3500 ukentlige møter hele verden over, med utgangspunkt i SMART´s 4-punktsprogram.  


SMART Recovery er for deg som ønsker å bli fri fra avhengighetsatferd (alkohol, andre rusmidler, spilling/gambling etc.) ved hjelp av vitenskapelig støttede metoder. 


SMART Recovery er en ideell, sekulær og politisk uavhengig organisasjon som p.t. er aktiv i nesten 30 land. 


For informasjon ta kontakt på epost!   

Møtet tar en pause

Les mer her…

SMART Recovery Norge fokuserer på å bygge et liv som er verdt å leve uten rus og avhengighet

Life beyond addiction