Intro til verdier

02/12/2022

Det endelige målet med programmet til SMART Recovery er å leve et liv du ikke ønsker å ruse deg vekk fra. For oss betyr det blant annet et liv bestående verdistyrte handlinger. Fokus på verdier er viktig innenfor flere av hovedområdene i SMART, men kanskje mest 

Å bygge og vedlikeholde motivasjon (jobbe med å erkjenne på hvilke måter rusing og avhengighetsatferd er i konflikt med dine verdier) og balansert livsstil (et liv bestående av passelige mengder av ulike ingredienser styrt blant annet av dine verdier).


Men la oss først snakke om hva verdier er! I vår verden snakker vi ikke så mye om verdier som kilde til motivasjon. Vi snakker mye oftere om å ha mål. Mål handler om oppnåelser eller tilstander du ønsker å oppleve i fremtiden. Mål har et endepunkt og en tydelig destinasjon, og et spesifikt tidspunkt hvor vi på en  måte er ferdig. Et mål kan være en god motivasjon for å bevege seg fremover, men gir oss ikke nødvendigvis en god retning å gå etter. For det andre er det ikke sikkert at vi vil like veien dit. For det tredje er det ikke sikkert at vi når dem. I tillegg vil ofte det å nå et mål også avhenge av andre personer eller faktorer enn de vi selv har kontroll over. 


La oss bruke et kart som en metafor. Hvis du står på punkt A, så vil det å ha et mål bety at du har markert et punkt B på et annet sted på kartet. Prøv å se for deg hva dette vil innebære. Du vet hvor du ønsker å ende opp, men vet du hvordan du kommer til å like turen dit? Vet du hvor lang tid det tar før du kommer til det som er viktig for deg? Vet du om det å nå målet er avhengig av kun faktorer du selv kan styre? Vet du hva du gjør hvis du møter på et hinder du ikke klarer å forsere? Hvordan vil dette se ut hvis vi i stedet styrer etter verdier? For mens mål handler om hvor du ønsker å ende opp, så handler verdier mer om hvordan du går. Så i stedet for å sette et kryss på et punkt i kartet du ønsker å nå, så tegner du en linje ut fra punkt A i den retningen du ønsker å gå, og følger denne. Prøv å se for deg hva dette vil innebære. Du vet ikke hvor du ender opp, men du vet hele veien hvilken retning du skal gå. Og du vet at hvert skritt du tar, vil oppleves riktig og viktig, fordi du vet at du går i riktig retning. 

Prøv å se for deg hvordan en verdistyrt tur vil føles i motsetning til en målstyrt tur. Hvordan vil det påvirke hvordan du har det underveis i turen? Hvordan vil det påvirke din holdning i møte med frustrasjoner, motgang, smerte, og tvil? Hvordan vil det påvirke din evne til å være tilstede i det du gjør?

  

I SMART mener vi det å styre etter verdier har flere fordeler:


Verktøyene i SMART som er knyttet opp mot verdier er Klargjøring av verdier, Verdihierarki og Tre spørsmål. Verktøyene vil etterhvert bli presentert på en annen side på nettstedet.