Intro til ABC(DE)-modellen

01/11/2022

ABC-modellen (Situasjon – Tanke – Konsekvens) er et sentralt verktøy i kognitiv terapi og i SMART Recovery. Verktøyet bygger på ideen om at følelser og atferd ikke bestemmes av eksterne hendelser, men av våre tanker om eller tolkninger av dem.


Kognitiv terapi er en godt dokumentert og praktisk rettet behandlingsmetode som innebærer å gjenkjenne og undersøke problematiske tankemønstre og atferd og justere dem for å være sunnere og mer produktiv. Kognitiv terapi brukes til å behandle depresjon, angst, rusmisbruk og mer.


Definisjon av ABC-modellen

ABC-modellen, også noen ganger omtalt som ABC(DE)-modellen, er et forenklet verktøy  som brukes i kognitiv terapi å identifisere og endre uhjelpsomme tanker og ideer, for dermed å føre til sunnere reaksjoner på ulike situasjoner.


Tanken bak ABC-modellen kan spores helt tilbake til det gamle Hellas, og de Stoiske filosofene. Ideen er at vi mennesker ikke lider på grunn av de tingene som skjer, men av hvordan vi tolker og reagerer på disse tingene. Følgelig trenger man ikke nødvendigvis å forandre på omgivelsene våre eller hva som skjer for å føle oss bedre; I stedet kan vi bli mer bevisst på og forsøke å endre våre reaksjoner. 


Forklaring

"A" i ABC-modellen står for foranledning eller situasjon (Antecedent på engelsk). Dette er hendelsen som setter i gang reaksjonene. Det kan være større begivenheter, men ofte er det små ting, som at noen overser deg eller at noe ikke går som du ønsker.


"B" står for tanke eller tolkning (Belief på engelsk). 

I dagliglivet har vi en tendens til å oppleve at A fører til C – konsekvensen. Dette er fordi våre fortolkninger av hendelser skjer raskt og automatisk, mange ganger legger vi ikke en gang merke til hvordan og hvorfor vi tolker hendelser slik som vi gjør. 

Det er her arbeidet i ABC-modellen kommer inn; vi jobber med å bli klar over hvilke tanker og fortolkninger vi har, hvordan de påvirker hvordan vi reagerer på hendelsen utføres og hvilke valg vi tar som konsekvens av det igjen.


«C» står altså for konsekvens, og da mener vi som oftest konsekvenser i form av negative følelser eller uønskede handlinger. I SMART er vi da særlig opptatt av følelser og handlinger som kan bidra til ønsket om å bruke rus eller avhengighetsatferd.


Man har definert ulike typer uhjelpsomme tanker som vi er særlig på jakt etter i ABC-modellen i SMART Recovery. Dette kommer vi tilbake til i en senere post!