Online møter for hjelp og selvhjelp med alkohol og rusproblemer

SMART Recovery møter på norsk


Møtet tar en pause frem til sommeren. Grunnet lite oppmøte tar vi en pause for å fokusere på å få ut informasjon og gjøre SMART mer kjent! 


Det er ikke nødvendig å melde seg på eller gi beskjed i forveien at du vil komme. Du logger bare på med innloggingsinformasjonen som er oppgitt.


Onsdag

Tid: 17:30 til 19 (1,5 time)

Sted: online på Zoom

Møte-Id: 417 807 8764

Møteleder: Tom Arild


Møtet varer 1,5 time. Det er satt av 15 minutter til innsjekk. I arbeidsdelen av møtet tar vi utgangspunkt i behovene som kommer frem i innsjekk, ellers brukes tiden på å presentere verktøyene eller bakgrunnen for dem. 

Hvordan foregår online møter?

Online-møter foregår på Zoom. Du logger deg på med møte-Id og evt. passord som er oppgitt på siden her. Du velger selv om du vil ha på kamera og om du vil snakke underveis. Ønsker du å gjøre innsjekk eller utsjekk rekker du opp hånda i Zoom-menyen.  

Hvordan foregår et møte i SMART Recovery?


Fasilitator

Møter i SMART Recovery ledes av en fasilitator. Alle fasilitatorer har gjennomgått en 8 uker lang trening i regi av SMART Recovery International. Treningen gir en grundig innføring i SMART´s verdier og prinsipper, verktøyene, den faglige bakgrunnen, og i hvordan lede møter på en mest mulig hensiktsmessig måte.  

Fasilitatorens oppgave er å hjelpe deltakerne selv å følge møtestrukturen og å jobbe aktivt etter de ulike verktøyene og prinsippene.   


Struktur

Møter i SMART Recovery verden over følger følgende fastlagte struktur:


Innsjekk

En kort beskrivelse av hva du står i for tiden, og eventuelt hva du har behov for å jobbe med eller snakke om i dagens møte. 

Sette agenda

Ut fra hva som har kommet frem i innsjekken blir vi enige om hvor mange og hvilke problemstillinger vi vil bruke tiden på i dagens møte

Arbeidsdel

Denne delen tar mesteparten av tiden, her jobber eller diskuterer vi. Utgangspunktet er at man bruker de ulike verktøyene, men mer fri eller temastyrt diskusjon og erfaringsdeling er også velkomment!

Utsjekk 

Kort; hva tar du med deg fra dette møtet, evt. utfordringer du forventer å stå i frem til neste møteMøteregler


For komplett oversikt over møteregler, klikk her…